Често задавани въпроси

Отговорите на Вашите въпроси

Записване

- копие от диплома за средно образование; - копие от лична карта или друг документ за самоличност /данните са изискуеми единствено с административна цел. Европейска Фитнес Академия гарантира предпазването им от злоупотреба/; - медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословно състояние; - една паспортна снимка; - попълнено Заявление за обучение; - попълнена анкета; - подписан Договор за предоставяне на обучение; - документ за заплатена такса за обучение в случай, че плащането се извършва през сайта, а не по банков път или в брой.
Записването става онлайн - чрез сайта, като попълните и изпратите Заявлението за обучение и приложите изискваните горе документи сканирани на bulgaria@eufa.bg
Желаещите да се запишат за курса за Персонален треньор трябва да или да имат успешно завършен курс за Фитнес инструктор или Инструктор групови занимания във Европесйка Фитнес aкадемия или друг сертифициран към EREPS доставчик на обучение, или успешно положен изип за удостоверяване на знанията за курс с ниво ІІІ. Местата за курсовете са ограничени до първите 10 записали се курсисти за съответния курс!

Обучение

Графикът за начало и край на всеки курс е публикуван на страницата на курса, подробно с информация и дати за изпитите.
Не! Европейска Фитнес Академия разполага със специално разработен модул за онлайн обучение, благодарение на когото преминавате през всички необходими лекции изцяло онлайн. Единствено е необходимо да дойдете в София за практическия изпит.
Никакви! Европейска Фитнес Академия е подготвила видео и текстови лекции във връзка с всеки задължителен модул от курса на обучение. Естествено, че по Ваше желание можете да ползвате всякаква допълнителна препоръчителна литература, но това не е задължително и не би Ви се отразило финансово.
Да! Всеки възпитаник, успешно преминал курс на обучение в Европейска Фитнес Академия получава признат от България и Европейския съюз всеобщо валиден сертификат.
Благодарение на партньорствотна Европейска Фитнес Академия с най-голямата фитнес верига в Българиа Pulse Fitness & Spa всеки успешно завършил курсант получава атрактивно предложение за започване на работа на разнообразни позиции във веригата.

Не намерихте отговора на Вашия въпрос? Свържете се с нас:

    Call Now Button